fbpx ...

Нашата история

ЦПО “Europe” е създаден през 1997г.

"Който си мисли, че е научил всичко,
той всъщност нищо не знае." - Лао Дзъ

Кои сме ние ?

Център за професионално обучение “ЕВРОПА”

ЛИЦЕНЗИЯ № 2020121535

БУЛСТАТ/ЕИК 205972574

Първата стъпка към вашата успешна кариера е обучението.

Тук ще научите всичко, което трябва да знаете преди да започнете работа. Базите за обучение са модерни и отговарящи на всички съвременни изисквания.

Курсовете съчетават теория и практика и доказват, че може да е приятно, докато учите нова професия. Учебен център Европа е акредитиран от НАПОО и EREPS Форум.

Учителите са професионалисти, обучени и работили по целия свят. Те са майстори, рехабилитатори, кинезитерапевти.Дипломи.

дипломи и сертификати

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.