...

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪРПОСИ

Лицензиран ли е Център за професионално обучение “ЕВРОПА” ?

Център за професионално обучение “ЕВРОПА” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ , с лизцензия № 2020121535

В нашия сайт може да видите всичките лицензии

Тук можете да проверите лиценза – Регистър на НАПОО

Къде мога да се обучавам ? ?

ЦПО “ЕВРОПА” Разполага с учебни бази в:

 • Гр. Варна
 • Гр. София
 • Гр. Пловдив
 • Гр. Бургас
 • Гр. Шумен
 • Гр. Русе
 • Гр. Враца
 • Гр. Перник
 • Гр. Хасково
 • Гр. Димитровград
 • Гр. Смолян 

Има възможност за практическо обучение, във всички останали градове в България !

Курсисти желаещи само теоретично обучение, могат да се обучават в цялята страна и чужбина !

Какви документи са необходими при записване за професионално обучение ?

 • 3 бр. снимки за всяко ниво /за част от професия/ или – 3 бр. снимки /за цяла професия/
 • Копие от документи за завършено образование– /висше или средно/
 • Медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа. Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не Ви е противопоказна.
 • Заявление, личен, картон и договор за обучение – по образец на ЦПО “ЕВРОПА” . Попълват се в Учебен отдел или изпратени в електронен вариант на кандидата за обучение, и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО “ЕВРОПА”

 

Какъв документ се издава при приключване на курс за професионално обучение ?

Държавно Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен  3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Държавно Свидетелството за професионална квалификация с номенклатурен 3-54 се присъжда за професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.

Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит, и са признати в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !

Всички документи, които ЦПО “ЕВРОПА” издава са налични в регистъра на НАПОО.

Каква е разликата между 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация (СПК) ?

Всяка специалност, по която се провежда обучение има свои код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Това е пълен списък на професиите и съответните специалности към тях са посочени със съответната им степен на професионална квалификация. Тя се определя от броя на учебните часове, необходими за достигане на степента

Колко време продължава обучението по цялата професия ?

Продължителността на обучението е според квалификационната степен на професията (специалността) е до девет месеца за 3-та степен, до шест месеца за 2-ра степен и до четири месеца за 1-ва степен

Колко лица са се обучили, и получили Свидетелство/Удостоверение за професионална квалификация в Център за професионално обучение “ЕВРОПА” ?

В ЦПО “ЕВРОПА” са обучени над 12 000 лица, придобили квалификация, както по професия, така и по част от професия.

Какъв е броят на учебните часове за 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация и каква е максималната продължителност на обучението?

Минималният брой учебни часове за обучение по професии с първа, втора и трета СПК, както и максималната продължителност е както следва:

 • 1-ва СПК – 300  учебни часа, 70% от които за практическо обучение и 30% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 6 месеца;
 • 2-ра СПК – 660 учебни часа, 60% от които за практическо обучение и 40% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 12 месеца;
 • 3-та СПК – 960 учебни часа, 50% от които за практическо обучение и 50% за теоретично обучение. Обучението е с максимална продължителност до 18 месеца.

 

Мога ли да продължа обучение в ЦПО “ЕВРОПА” за придобиване на степен на професионална квалификация след обучение по част от професия?

Да, след предоставяне на: документ, доказващ входящо квалификационно равнище, останалите изискуеми документи за записване, (които ще откриете на нашия сайт) и след Решение на Учебно-методичния съвет, се изготвя график за обучение по индивидуален учебен план по Рамкови програми Е за продължаващо професионално обучение.

Какво образование ми е нужно за да се запиша в курс ?

за първа СПК – удостоверение за завършен начален етап на основно образование или или успешно завършен курс за ограмотяване;

за втора СПК – удостоверение за завършен първи гимназиален етап/десети клас,

за трета СПК – удостоверение за завършен втори гимназиален етап/дванадесети клас, диплома за средно или висше образование;