Лицензиран ли е Център за професионално обучение “ЕВРОПА” ?

Център за професионално обучение “ЕВРОПА” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ , с лизцензия № 2020121535

В нашия сайт може да видите всичките лицензии

Регистър на НАПОО

 

 Какви документи са необходими при записване за професионално обучение ?

  • 3 бр. снимки за всяко ниво /за част от професия/ или – 3 бр. снимки /за цяла професия/
  • Копие от документи за завършено образование– /висше или средно/
  • Медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа. Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не Ви е противопоказна.
  • Заявление, личен, картон и договор за обучение – по образец на ЦПО “ЕВРОПА” . Попълват се в Учебен отдел или изпратени в електронен вариант на кандидата за обучение, и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО “ЕВРОПА”

Какъв документ се издава при приключване на курс за професионално обучение ?

Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен  3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Свидетелството за професионална квалификация с номенклатурен 3-54 се присъжда за професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.

Всички документи, които ЦПО “ЕВРОПА” издава са налични в регистъра на НАПОО.

 

Каква е разликата между 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация ?

Всяка специалност, по която се провежда обучение има свои код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Това е пълен списък на професиите и съответните специалности към тях са посочени със съответната им степен на професионална квалификация. Тя се определя от броя на учебните часове, необходими за достигане на степента

Колко време продължава обучението по цялата професия ?

Продължителността на обучението е според квалификационната степен на професията (специалността) е до девет месеца за 3-та степен, до шест месеца за 2-ра степен и до четири месеца за 1-ва степен