...

РЕДЗ / ВИГ / МИГ-МАГ

User Avatar

РЕДЗ / ВИГ / МИГ-МАГ

160 Hours
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в две различни форми на обучение. Всеки курсист избира една форма на обучение!


Курс за заварчици, е предназначен за редица хора: от начинаещи, които се нуждаят от основно обучение по заваряване, до опитни заварчици, които искат да развият специализирани умения.

Завярянето в днешните технологични времена е широко. То има феноменален ръст от около 1930 г., чийто темп на растеж е по-висок от общия индустриален растеж. Освен промишленото производство, много обичайни предмети за ежедневието като домакински уреди, електронно оборудване, машини, автомобили, кораби, самолети и т.н. зависят от заваряването за тяхната икономична конструкция. Курс по заваряване

Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия Код: 521
Професия: Заварчик Код: 521090
Специалност: Заваряване Код: 5210901

 

Курсът е разделен на 3 нива

Групово обучение - 160 уч. часа: 740лв
Индивидуално обучение - 160 уч. часа: 800лв
Дистанционно обучение: 330лв

-РЕДЗ (ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди)
Групово обучение - 160 уч. часа: 740лв
Индивидуално обучение - 160 уч. часа: 800лв
Дистанционно обучение: 330лв

-ВИГ заваряване (заваряване с аргон, електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)
Групово обучение - 160 уч. часа: 740лв
Индивидуално обучение - 160 уч. часа: 800лв
Дистанционно обучение: 330лв

-МИГ-МАГ (заваряване с СО2, електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)
100лв (обща професионална подготовка, допълнително ниво по изискване на МОН)

-Маркетинг
-Мениджмънт
-Долекарска помощ
-Пожарна безопастност

Курсисти желаещи практическо обучение, могат да се запишат в:

  • Гр. Варна

Курсисти желаещи дистанционно обучение, могат да се запишат в цялата страна и чужбина!


 

Сфера на дейност – Машиностроене.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Машиностроителни
предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Заварчик
  • Оксиженист
  • Запойчик
  • Шлосер-електрозаварчик
  • И др.

 


След успешно завършване на ниво получавате – Свидетелство за правоспособност по заваряне и Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37. След успешно завършване на всички нива получавате – Свидетелство за правоспособност по заваряне и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит, и са признати в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !