...

БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

User Avatar

БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


“Добрият агентът на недвижими имоти разбира, че концепцията за дом се основава на многото промени, които животът може да доведе, и не започва – или завършва – със сделката.” Курс за брокер на недвижими имоти.

Недвижимите имоти не са лесна работа. Никакви уикенди, късни нощи, ранни утрини … и ваканции … разпознавате ли дори тази дума? Отплатата е, че можете да прекарате дните си, помагайки на хората да сбъднат мечтите си, плюс тлъстия месечн доход. На съвременния конкурентен пазар са необходими много умения – и много малко сън – за да дадете на купувачите къщата на мечтите си.

Брокерът прави преглед на състоянието на пазара с недвижими имоти, проверява и регистрира предлагането на недвижими имоти; открива и насочва търсенето на имоти за покупка или наемане. Осигурява срещата на страните по сделката; проверява имотите за “тежести” и съдейства за изготвяне на документи.

 

Професионално направление: Търговия на едро и дребно Код: 341
Професия: Брокер Код: 341030
Специалност: Недвижими имоти Код: 3410301  
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР 4

 

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – търговия с недвижими имоти.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Агенции за недвижими имоти, консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации. Това е една силно мобилна професия.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Агент, недвижими имоти
  • Брокер, недвижими имоти
  • Агент, управление на собственост
  • Търговец, недвижими имоти

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– групово обучение 610 лв.

– индивидуално обучение 670 лв

Продължителност на обучението – до 1 месец.

 

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 2100 лв. или 3 вноски по 700 лв

– дистанционно обучение с доказване на знания 850 лв.

Продължителност на обучението – до 9 месеца.


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641