...

ДЕКОРАЦИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

User Avatar

ДЕКОРАЦИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


В тоз курс за декорация на сладкарски изделия ще разгледате:

  • Основни техники при работата със захарно тесто (фондан)
  • Изработване на бисквитки
  • Създаване на стилизирани елементи, оформени на ръка
  • Рисуване с бои
  • Как да използваме молдове и резци, за създаването на прекрасни формички

 

Професионално направление: Хранителни технологии Код: 541
Професия: Хлебар-сладкар Код: 541030
Специалност: Декорация на сладкарски изделия Код: 5410303
Степен на професионална квалификация втора II
Ниво по НКР 3  
Срок на обучение До 1 година  
Общ брой часове: 660

 

Възможности за работа – в различни фирми, цехове, хлебопекарни, цехове за сладкарски
изделия.

Сфера на дейност – хлебопроизводство, сладкарство, декориране на сладкарски изделия.

Организации, в които може да се реализира – в малки и средни предприятия (МСП), различни
фирми, хлебопекарни, сладкарски цехове, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Главен Сладкар-Декоратор
  • Сладкар
  • Главен сладкар
  • Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

 


 

След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !