...

ОФИС МЕНИДЖЪР: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

ОФИС МЕНИДЖЪР: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в две различни форми на обучение. Всеки курсист избира една форма на обучение!


Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности Код: 346
Професия: Офис мениджър Код: 346010
Специалност: Бизнес администрация Код: 3460101
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР 4

 

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Онлайн групово обучение 100ч – 800лв

Онлайн индивидуално обучение 100ч – 870лв

Онлайн групово обучение 960ч – 1800лв

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

Дистанционно обучение – 850лв