...

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в две различни форми на обучение. Всеки курсист избира една форма на обучение!


Професионално направление: Администрация и

управление

Код: 345
Професия: Икономист Код: 345120
Специалност: Икономика и мениджмънт Код: 3451204  
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР 4

 

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Онлайн групово обучение 100ч – 800лв

Онлайн индивидуално обучение 100ч – 870лв

Онлайн групово обучение 960ч – 1800лв

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация: 960 часа.

Дистанционно обучение – 850лв