...

АВТОМОНТЬОР

User Avatar

АВТОМОНТЬОР

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
84 students

Този курс се предлага в три различни форми на обучение. Всеки курсист избира една форма на обучение!


Учебен център “ЕВРОПА” предлага курсове за автмонтьори, автосервизът е оборудван със съврменна техника, перфектно обучен прсонал и предлага европейско ниво на обслужване ! Научете повече за ролята на автомонтьор в автосервиз. В този курс за автомонтьор, ще научите всичко за автомобилната механика, електрониката и безопасността, както и ще разгледате основните процедури в сервиза, теорията зад различните аспекти на автомобила и как работят автомобилните системи. С тези умения можете лесно да продължите кариера като механик или техник на моторни превозни средства навсякъде по света! Така че, запишете се днес и започнете да научавате как да проверявате, поддържате и ремонтирате моторни превозни средства за нула време.

 

Във този курс ще разгледате:

  • техническа механика
  • електротехника и електроника
  • двигатели с вътрешно горене
  • автотранспортна техника
  • безопасност
  • обслужване и ремонт на автотранспортна техника
  • експлоатация  на автотранспортна техника
  • диагностика и ремонт на автотранспортна техника
Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Монтьор на транспортна техника Код: 525020
Специалност: Автотранспортна техника Код: 5250201
Степен на професионална квалификация втора II
Ниво по НКР 3  
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Курсисти желаещи практическо обучение, могат да се запишат в:

  • Гр. Варна

Курсисти желаещи дистанционно или онлайн обучение, могат да се запишат в цялата страна и чужбина!

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– индивидуално обучение с онлайн лектор 1350 лв.

– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика 1950 лв.

Продължителност на обучението – до 1 месец.

 

За придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв

– дистанционно обучение с доказване на знания 750 лв.

Продължителност на обучението – до 6 месеца.


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 0897 317 641