...

ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ

User Avatar

ПЕРМАНЕНТЕН ГРИМ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА”  има за цел да подготви специалисти по грим, перманентен грим и микроблейдинг. Курсът включва дневен, вечерен, официален грим, моделиране и коригиране на лица, форми, 3D, чертане, вежди, японски стил, перманентен грим на устни, вежди и очна линия и вграждане на мигли косъм по косъм и др.

 

В ниво перманентен грим ще се разгледат:

  • Перманентен грим на устни, вежди и очна линия

Курсът се провежда в:

  • Гр. София
  • Гр. Варна
  • Гр. Димитровград

След успешно завършване на ниво получавате – Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37. След успешно завършване на всички нива получавате – Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит, и са признати в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !