...

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

User Avatar

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Обичате да пътувате, но умеете и да организирате приятели и компании да пътувате заедно. Дотук добре! А, искате ли да узнаете истинския бизнес с пътуванията? Ако отговорът е да – включете се в този курс по селски туризъм ! Предлагаме Ви неприсъствен онлайн курс (960 уч.ч.) за придобиване на професионална квалификация за Организатор на туристическа агентска дейност.

 

Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време Код: 812
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност Код: 812010
Специалност: Селски туризъм Код: 8120102
Степен на професионална квалификация трета ІІI
Ниво по НКР 4

    

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Пътувания, туризъм и свободно време.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Придобилият квалификация
по професията може да се реализира в организации, предлагащи туристически услуги.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Собственик (МОЛ) на пътническа агенция “туроператор”
  • Консултант, пътнически транспорт
  • Организатор, пътнически транспорт
  • Служител, издаване на пътнически билети
  • Служител, информация за пътувания
  • Служител, пътническа агенция /бюро

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641