...

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

User Avatar

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Професионално направление: Спорт Код 813

 

Професия: Помощник-инструктор по спортно-туристически дейности Код 813010

 

Специалност: Спортно-туристически дейности Код 8130101

 

Степен на професионална квалификация трета ІІI
Ниво по НКР: 4  

 

Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Спорт и туризъм.

Организации/институции, в които може да се реализира – В спортни клубове, спортни
федерации, национални спортни организации или фирми, предлагащи спортно‐туристически
услуги и др.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Инструктор, спортен
  • Помощник – треньор
  • Треньор

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641