...

ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

User Avatar

ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Като собственик на Фитнес център, вие сте започнали този бизнес, за да прегърнете фитнеса и да го донесете на масите, така че ако сте се колебали да въведете хранителни добавки в този микс преди това, ние го разбираме. Това е личен избор, който всеки собственик трябва да направи сам. Ако сте отворени за него обаче, можете да отворите възможността за чисто нов поток от приходи за вашия център. Тук ще научите как да си отворим магазин за хранителни добавки.

С нашият курс за търговия с хранителни добавки “суплементарист” ще можете да въведете добавките за вашата аудитория, за целта трябва да сте подготвени да ги познавате. Трябва да можете да застанете зад вашите продукти и да повярвате в тяхната ефикасност, а не само в потенциала за печалба.

Смята се, че индустрията за хранителни добавки нараства приблизително с 10% годишно. Това увеличение на приходите е мястото, където хората намират своя пазарен дял. Както всеки бизнес, ще трябва да намерите клиенти, на които да продавате вашите хранителни добавки. Но след като разберете на кого искате да продадете, е лесно да правите бизнес с тях.

 

Професионално направление: Търговия на едро и дребно Код: 341
Професия: Продавач – консултант Код:341020

 

Специалност: Търговия с хранителни добавки Код:3410203
Степен на професионална квалификация трета III
Ниво по НКР 4  
Срок на обучение До 1,5 години  
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – търговия на едро и дребно.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в търговски обект и помощно-
оперативните помещения. Място на работа може да бъдат и обекти от дребната търговска
мрежа – будки, лавки, павилиони.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Продавач-консултант
  • Асистент продавач
  • Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
  • Собственик, малък магазин, както и на други длъжности, допълнени при
    актуализиране на НКПД.
  • И др.

 


 

След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641