...

КАМЕРИЕР/КА

User Avatar

КАМЕРИЕР/КА

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


В този курс за камериерки – камериери ще научите ефективните операции по почистване на хотели и управление на домакинството. Обучението включва: подготовка и почистване на стаи, процес на приготвяне на легло, почистване на баня, подготовка на колички, складиране на спално бельо, почистване на минибар, почистване на други зони на хотела, основни умения за обслужване на клиенти, наред с други теми. Това е пълен професионален курс за обучение на вашия персонал, както и за лица, които работят или планират да работят в Домакинския отдел в хотелиерската индустрия. “курс за камериерки”

 

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 

Код:

Код: 811

Професия: Камериер

 

Код:

811030

Специалност: Хотелиерство Код: 8110301
Степен на професионална квалификация първа             I
Ниво по НКР 2

 

Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 300

 

Сфера на дейност – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Организации/институции, в които може да се реализира – Камериерът може да се реализира
в хотели и хотелски комплекси, в туристическите курорти на море или планина, в почивни
станции и балнеосанаториуми, на туристически кораби, в хотелски стаи и офиси и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Главен камериер/камериерка, хотел
  • Камериер/камериерка
  • Прислужник, личен.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641