...

БАНКОВА ОХРАНА И ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ

User Avatar

БАНКОВА ОХРАНА И ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Банките винаги са били една от основните мишени за грабежи. При многото грабежи които са факт, е жизненоважно да се получи сигурност за цялата банка. Ефективният доставчик на сигурност ще извърши подробна и подходяща оценка на риска в банката, за да се предпази от обира и да осигури най-високото ниво на сигурност за парите, имуществото, клиентите и служителите. Те осигуряват нещо повече от видимо присъствие на сигурността. Курс за банкова охрана.

 

Професионално направление: Сигурност Код: 861
Професия: Охранител Код: 861010
Специалност: Банкова охрана  и инкасова дейност Код:  8610101
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР 4

 

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Сигурност

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Охранителят може да работи на
открито, във входно-изходните помещения на сгради, банкови салони, зали за контрол и наблюдение,
при транспортиране на ценни пратки и товари в брониран автомобил и др.

Длъжности, които могат да се заемат като банкова охрана:

  • Охранител
  • Банков охранител
  • Шофьор на инкасо
  • Организатор, охрана
  • Пазач, затвор
  • Пазач, въоръжена охрана
  • Старши сътрудник, охрана
  • Сътрудник, охрана
  • Младши инструктор, охрана

Практическо обучение: Стаж в Охранителна фирма.
Обучение по част от професия:
– дистанционно обучение първо ниво с доказване на знания – 350 лв.
– индивидуално обучение – 870 лв.
– групово обучение – 814 лв.
Продължителност на обучението – до 1 месец.

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:
– групово обучение – 2100 лв.
Продължителност на обучението – до 6 месеца.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !