...

ЛИЧНА ОХРАНА

User Avatar

ЛИЧНА ОХРАНА

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Телохранителите са добре обучени в тактиката за безопасност. В спешни случаи ще можете да разгърнете своите умения за самозащита, оказване на първа помощ и боравене с оръжие, в зависимост от това, което изисква ситуацията. Освен че ще предпазвате от опасност, Вие като бодигард ще можете да се справяте и с редица задачи, като шофиране и изпълнение на специални поръчки. Накратко, телохранителите са универсални. Курс за лична охрана.

 

Професионално направление: Сигурност Код: 861
Професия: Охранител Код: 861010
Специалност: Лична охрана Код:  8610102
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР 4

 

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Сигурност

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Охранителят може да работи на
открито, във входно-изходните помещения на сгради, банкови салони, зали за контрол и наблюдение,
при транспортиране на ценни пратки и товари в брониран автомобил и др.

Длъжности, които могат да се заемат като лична охрана:

  • Охранител
  • Лична охрана – бодигард / телохранител
  • Организатор, охрана
  • Пазач, въоръжена охрана
  • Старши сътрудник, охрана
  • Сътрудник, охрана
  • Младши инструктор, охрана

 

Практическо обучение: Стаж в Охранителна фирма.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение първо ниво с доказване на знания – 350 лв.

– индивидуално обучение – 870 лв.

– групово обучение – 815 лв.

Продължителност на обучението – до 1 месец.

 

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 2100 лв.

Продължителност на обучението – до 6 месеца.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641