...

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

User Avatar

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


В този курс за сладкар, ще научите за технологията и теорията на захарите, как те се държат в рецептите и как реагират помежду си с други съставки, киселинността и рН.

В новият курс за производство на сладкарски изделия ще научите нови и традиционни рецепти, а в същото време ще можете да контролирате реакцията на захарта с различни инструменти като термометри, денсиметри и рефрактометри.

Освен това ще научите за свойствата и характеристиките на всеки вид захар и пектини, които се използват във всяка рецепта.

 

Професионално направление: Хранителни технологии Код: 541
Професия: Хлебар-сладкар Код: 541030
Специалност: Производство на сладкарски изделия Код: 5410302
Степен на професионална квалификация втора II
Ниво по НКР 3  
Срок на обучение До 1 година  
Общ брой часове: 660

 

Възможности за работа – в различни фирми, цехове, хлебопекарни, цехове за сладкарски
изделия.

Сфера на дейност – хлебопроизводство, сладкарство, декориране на сладкарски изделия.

Организации, в които може да се реализира – в малки и средни предприятия (МСП), различни
фирми, хлебопекарни, сладкарски цехове, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Сладкар
  • Главен сладкар
  • Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия Хлебар-сладкар:

690 лв. или 2 вноски по 345 лв.

Продължителност на обучението – до 3 месеца.

 

Обучение в хлебарски цех с майстор.

780 лв. или 2 вноски по 390 лв.

Продължителност на обучението – до 3 месеца.

 

За придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация по професия Хлебар-сладкар:

1850 лв. или 3 вноски по 617 лв

Продължителност на обучението – до 6 месеца.

 


 

След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !