...

АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА

User Avatar

АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Развиващите се деца се нуждаят от най-голяма грижа и любов. Те са на практика следващото поколение, което ще изгради нашето бъдеще и като се има предвид, че те не винаги знаят какво е в техен интерес, отговорността пада върху вашите плещи. Но как да сте в крак с най-новото в грижите за децата ? Този курс за социален асистент ще ви помогне.

Курсът за подпомагане на деца започва като ви запознае с основите на детското здраве, докато откривате моделите на заболяванията в различни възрастови групи и нивата на смъртност. След това вие също така разглеждате процеса на събиране на анамнеза и физически преглед, като се грижите и за вродени аномалии.

Освен това ще разгледате нормалния растеж и развитие на детето, преди да преминете към хранителни нужди и остра респираторна инфекция. Този курс също ще ви помогне да изследвате различни заболявания като диария, системни заболявания и предотвратими с ваксини заболявания, преди най-накрая да разгледате често срещаните генетични проблеми при децата.

Много от тези теми ще ви помогнат да развиете по-добро разбиране за детското развитие и да сте сигурни, че знаете какво да правите в извънредни ситуации. Така че, защо да чакате повече, започнете този курс сега, за да осъзнаете по-добре грижите за децата.

 

Този курс за подпомагане на деца се състои от две нива

  • Първо ниво – 350лв
  • Второ ниво – 350лв

Сфера на дейност – Социалният асистент работи в сферата на социалните услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Лицата, придобили
професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на
квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови
организации и др.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият втора степен на квалификация по
професията може да заеме следните длъжности:

  • Детегледачка / Детегледач
  • Домашен санитар
  • Личен асистент
  • Социален асистент
  • Разносвач на храна

След успешно завършване на ниво получавате – Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37. След успешно завършване на всички нива получавате – Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит, и са признати в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !