...

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

User Avatar

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в две различни форми на обучение. Всеки курсист избира една форма на обучение!


Противно на това, което много хора вярват, повечето продавачи искат клиентите им да вземат добри решения. Искат да бъдат доволни, независимо дали става въпрос за купуване на обувки, подобряване на дома, ваканционен пакет, кола или застрахователна полица.

Има някои неща, които искаме да купим, защото те разказват история – купуване на дом или дизайнерски слънчеви очила, екзотична ваканция, вечеря в определени ресторанти, скъпо превозно средство, облекло или дори прическа. Клиентите реагират положително, когато вярват, че продавачите ги разбират. Когато това не се случи, те са недоволни и си тръгват. Нещо липсва и натрупването на причини да се каже „не“ влиаят отрицателно. Претоварването с информация само го влошава.

Този курс за търговия е създаден за да изградите уменията си и да развиете кариерата си.

 

Професионално направление: Търговия на едро и дребно Код: 341
Професия: Търговски представител Код: 341040
Специалност: Търговия на едро и дребно Код: 3410401
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Дистанционно обучение – 550лв

Онлайн обучение – 700лв

След успешно завършване  получавате – Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37.

За получаване на Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54, Цена: 1500лв