fbpx ...

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

При този вид обучение, курсистите се обучават в учебните бази на ЦПО ЕВРОПА разположени в цяла България. Обучението се провежда според вашето свободно време! Продължителноста на практическото обучение зависи от куръст в който ученикът е записан.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

При този вид обучение, курсистие се обучават от вкъщи с определни от тях темпове. Изпращаме ви учебници от които да се учите, в края на курса се полага писмен изпит!

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

При този вид обучение, курсистите се обучават с помощта на лектор, посредством видео връзка. Изпращаме ви учебници от които да се учите, в края на курса се полага писмен изпит!

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.