...

Видове обучения

При това обучение, курсистите получават практически задания в образователните центрове на ЦПО ЕВРОПА, разположени в цяла България. Графикът на обучението се адаптира според вашето свободно време, а продължителността на практическата част зависи от избрания курс.
При нашето дистанционно обучение, курсистите могат да учат удобно от вкъщи, при темпото, което съответства на техните нужди. Предоставяме ви учебни материали за самостоятелно обучение, а в края на курса се провежда писмен изпит.
При този вид обучение, курсистите получават обучение от лектор чрез видео връзка. Предоставяме ви учебни материали за самостоятелно учене, а в края на курса се организира писмен изпит за оценка на усвоените знания и умения.