С курс ще ви научим на професионализъм

С курс ще ви научим на професионализъм

Първата стъпка към вашата успешна кариера е обучението. Учебен център Европа работи за вас. Тук ще научите всичко, което трябва да знаете преди да започнете работа! Базите за обучение са модерни и отговарящи на всички съвременни изисквания. Курсовете съчетават теория и практика и доказват, че може да е приятно, докато учите нова професия. Учителите са професионалисти, обучени и работили по целия свят. Те са майстори, рехабилитатори, кинезитерапевти, треньори.

ЦПО ``ЕВРОПА`` е лицензиран по следните професии:

Професионално обучение към Европа

Професионално обучение към Европа

Ние от ЦПО „ЕВРОПА“ сме запалени по нашата работа и нашите продукти, и искаме да имате същото усещане когато се обучавате при нас! Защо да не посетите нашите курсове и да не участвате в предизвикателно учебно преживяване?

Благодарение на нашите обучения, ние се стремим да надхвърлим очакванията на клиентите, като предоставяме изключително качествено образование, което е от значение и има измеримо въздействие върху практиката: всъщност участниците ще се възползват от значително конкурентно предимство по отношение на знанията и опита при използване.

EUROPASS СЕРТИФИКАТ

EUROPASS СЕРТИФИКАТ

Приложението към сертификат Европас е документ с информация, която помага на работодателите и образователните институции да разберат вашата професионална квалификация. В приложението към сертификат Европас се описват: целта на вашата квалификацията, нейното ниво, резултатите от обучението и подробности за съответната образователна система.

Когато кандидатствате за работа или курсове в чужбина, може да е трудно да обясните какво сте научили по време на вашето обучение. В подобни случаи приложението към сертификат Европас ще ви помогне.

нашите учители

Учителите ни са педагози, филолози, майстори, членове на камара на занаятите, рехабилитатори, кинезитерапевти. Професионално обучени да създават приятна атмосфера и дискретност
Ние работим само с опитни и добре квалифицирани учители, избрани според способността им да вдъхновяват, за да направят ученето забавно и да ви помогнат  да успеете !

ЦПО “ЕВРОПА” Разполага с учебни бази в:

Гр. Варна
Гр. София
Гр. Пловдив
Гр. Бургас
Гр. Шумен
Гр. Русе
Гр. Враца
Гр. Перник
Гр. Хасково
Гр. Димитровград
Гр. Смолян
Има възможност за практическо обучение, във всички останали градове в България !
Курсисти желаещи само теоретично обучение, могат да се обучават в цялата страна и чужбина !

международна диплома

Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия

Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.

Свидетелство за правоспособност – издава се по професии и специалности, регламентирани със специфични наредби.