Курсовете за заваряване са предназначени за редица хора: от начинаещи, които се нуждаят от основно обучение по заваряване, до опитни заварчици, които искат да развият специализирани умения.

Завярянето в днешните технологични врмемена е широко. То има феноменален ръст от около 1930 г., чийто темп на растеж е по-висок от общия индустриален растеж. Освен промишленото производство, много обичайни предмети за ежедневието като домакински уреди, електронно оборудване, машини, автомобили, кораби, самолети и т.н. зависят от заваряването за тяхната икономична конструкция.

В курсът за завачрик ще придобиете следните знания и умения:

  • Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда
  • Материали и заготовки
  • Техника и технология на заваряването
  • Основи на електротехниката и електрониката
  • Техническо чертане
  • Материали и тяхното поведение при заваряване

Курсът се провежда във:

Гр. Варна

За цялата страна и чужбин – Дистанционно обучение

НИВА