Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА” , има зa цел да подготви кадри за работа в сферата на социалните услуги. Ще се разгледат принципи на социалните услуги, същност на общуването, специфика на невербалната комуникация, умения за разрешаване на конфликти и др. Курсът за Социален асистент за възрастни ще ви даде знания по професията и много възможности за добре платена работа в Германия, Англия и други държави. Теорията се води от Лекар Психолог (има възможност и по скайп). Практиката се провежда в Хоспис, дом за възрастни хора Траката Мед, реална среда с професионалисти.

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ПЪРВО НИВО

Същност на социалните услуги, права и отговорности на основните страни в процеса, потребности и права на потребителите, общуване с потребителите, превенция и подкрепа при случаи на насилие и др.

40 уч. – 350лв

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ВТОРО НИВО

Социални услуги в общността за възрастни с увреждания, социални услуги в общността за възрастни и стари тежко болни хора, етични принципи в работата на социалния асистент, професионална реализация и развитие на социалния асистент и др.

40 уч. – 350лв

НИВО- МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

За диплома мастер клас, за пълна професия най-висока степен

Общо – 100лв

Всички курсове са съобразени с вашето свободно време! Не са в големи групи, защото курсистите не се научават качествено, занятията се провеждат по двойки за да си помагате. След всяко завършено ниво получавате диплома от МОН и НАПОО ( удостоверение за професионално обучение). След всички завършени нива, получавате Свидетелство за професионална квалификация за пълна професия и най-висока степен, с което можете да откриете собствен бизнес по професията и сте с предимство при кандидатстване за работа на кораби и в чужбина !

гр.Варна – 0897 317 641
гр.София – 0897 317 641
гр.Бургас – 0897 317 641
гр.Пловдив – 0893 963 922
гр.Враца – 0897 317 641
гр.Шумен – 0897 317 641
гр.Димитровград – 0893 963 922
гр.Русе – 0893 963 922
гр.Добрич – 0893 963 922
гр.Перник – 0893 963 922
гр.Ямбол – 0897 317 641
гр.Хасково – 0893 963 922