Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА” , има зa цел да подготви кадри за работа в туристически агенции и туроператорски фирми. Ще се разгледат трудово-правни и икономически знания, делово общуване, структура на туристическата индустрия, туроператорска и турагентска дейност, маркетинг информационни-резервационни системи и др.  Курса е предназначен за хора със стаж или практикуващи професията, без документ за квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна, дистанционна форма достъпно за цялата страна и чужбина. Курса е съобразен с Вашето свободно време. Обучавате се без да се откъсвате от работа и без значение къде се намирате( Обучавате се когато ви е удобно и където желаете).

курс туристически агент

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ ПЪРВО НИВО

Комуникативни умения и работа в екип, делово общуване, програмни продукти, туристическа индустрия, правни нормативи в туризма, роля и функция на агента в туризма

Дистанционно обучение –  300лв

Дистанционен курс туроператор

ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ ВТОРО НИВО

Масов туризъм, туроператорска дейност, турагентска дейност, маркетинг, информационно-резервационни системи 

Дистанционно обучение – 300лв

дистанционен курс турагент

НИВО – МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

За диплома мастер клас, най-висока степен по професията

Дистанционно обучение – 100лв

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НИВА ЕДНОВРЕМЕННО, ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК EUROPASS СЕРТИФИКАТ НА БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК !!!

След всяко завършено ниво получавате диплома от МОН и НАПОО ( удостоверение за професионално обучение). След всички завършени нива, получавате Свидетелство за професионална квалификация за пълна професия и най-висока степен, с което можете да откриете собствен бизнес по професията и сте с предимство при кандидатстване за работа на кораби и в чужбина !

Телефони:  0893 963 922 ; 0897 317 641