селски туризъм

Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА” , има зa цел да подготви кадри за работа в организатор на селски туризъм, агент,  управление на къща за гости и вилно селище и др.) Ще се разгледат пазарна икономика, селски туризъм, маркетинг, реклама, етнография, хотелско обслужване и оборудване, планински туризъм, ресторантьорство и др.  Курса е предназначен за хора със стаж или практикуващи професията, без документ за квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна, дистанционна форма достъпно за цялата страна и чужбина. Курса е съобразен с Вашето свободно време. Обучавате се без да се откъсвате от работа и без значение къде се намирате( Обучавате се когато ви е удобно и където желаете).

селски туризъм курс

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ПЪРВО НИВО

Пазарна икономика, осигурителни отношения, бизнес комуникации, основи на туризма, счетоводство

Дистанционно обучение – 350лв

курс селски туризъм

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ВТОРО НИВО 

Информационни технологии, професионална етика, селски туризъм, нормативи, реклама

Дистанционно обучение – 350лв

Курс селски туризъм

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ТРЕТО НИВО

Организация и оборудване на селски хотели, етнография, обслужване и туристически услуги, ресторантьорство, планински туризъм, охранителни мерки и беопастност на туристите

Дистанционно обучение – 350лв

курс селски туризъм

НИВО- МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

За диплома мастер клас, за пълна професия най-висока степен

Дистанционно обучение – 100лв

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НИВА ЕДНОВРЕМЕННО, ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК EUROPASS СЕРТИФИКАТ НА БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК !!!

След всяко завършено ниво получавате диплома от МОН и НАПОО ( удостоверение за професионално обучение). След всички завършени нива, получавате Свидетелство за професионална квалификация за пълна професия и най-висока степен, с което можете да откриете собствен бизнес по професията и сте с предимство при кандидатстване за работа на кораби и в чужбина !

Телефони:  0893 963 922 ; 0897 317 641