курс маркетинг и мениджмънт

Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА” има за цел да подготви кадри за менажиране на предприятия, управител на собствена или чужда фирма, мениджър, да разработва маркетингов план и реклама. В курсът ще се  разгледа пазарно стопанство, счетоводна отчетност, фирмено право, финанси, статистика, икономика, мениджмънт, икономически анализ и др. Обучението се провежда в самостоятелна, дистанционна форма достъпно за цялата страна и чужбина. Курса е съобразен с Вашето свободно време. Обучавате се без да се откъсвате от работа и без значение къде се намирате( Обучавате се когато ви е удобно и където желаете). Курса е предназначен за хора със стаж или практикуващи професията, без документ за квалификация. След приключване на обучението си получавате Държавно Свидетелство за професионална квалификация МОН и НАПОО, пълна професия, най-висока степен. Получавате ПОДАРЪК Europass приложение към сертификат на български, немски или английски език, в което се посочват длъжностите, които курсиста може да заема съгласно Европейски изисквания за професии и дава предимство при кандидатстване за работа в България, чужбина и на кораб. Със Свидетелство за професионална квалификация може да създадете собствен бизнес по професията. Продължителността на курсовете се определя според вашите нужди и подготовка. 

firmena ikonomika

Ниво Фирмена Икономика

menijmantcrop

Ниво Мениджмънт на Фирмата

reklama

Ниво Маркетинг и Реклама

Finansi

Ниво Финанси

Общо 650лв.

 След всички завършени нива, получавате Държавно Свидетелство за професионална квалификация от МОН и НАПОО за пълна професия и най-висока степен, с което можете да откриете собствен бизнес по професията, да управлявате чужди фирми и сте с предимство при кандидатстване за работа на кораби и в чужбина !

Телефони:  0893 963 922 ; 0897 317 641